Fundacja Zamek Bełżyce od kwietnia do grudnia 2022 realizowała projekt pt. “Działania na rzecz społeczności uchodźców Ukraińskich w gminie Bełżyce” współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Głównym celem projektu było wsparcie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy przebywających na terenie gminy Bełżyce.

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące interwencje:

  • Interwencja ukierunkowana na wsparcie dzieci i młodzieży uchodźców w procesie adaptacji i integracji, w ramach której od 01.08.2022 do 12.08.2022 działała wakacyjna świetlica dla dzieci z Ukrainy i Polski
  • Interwencja ukierunkowana na wsparcie młodzieży z Ukrainy w procesie adaptacji i integracji, w ramach której została stworzona grupa młodzieżowych wolontariusz/wolontariuszek pełniących funkcję “buddych” dla osób z Ukrainy
  • Interwencja ukierunkowana na wsparcie dorosłych uchodźców w procesie adaptacji i integracji, w ramach której przeprowadzono 96 godzin zajęć z j. polskiego dla osób dorosłych, a także zostały zorganizowane 4 wydarzenia o charakterze integracyjnym w którym wzięli udział mieszkańcy i mieszkanki gminy Bełżyce.

Działania na rzecz społeczności uchodźców Ukraińskich w gminie Bełżyce
Działania na rzecz społeczności uchodźców Ukraińskich w gminie Bełżyce

Fundatorem programu Wspieramy Ukrainę jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Realizatorem programu Wspieramy Ukrainę jest Fundacja Edukacja dla Demokracji