Materiały pozyskane w ramach kwerendy

Poniżej prezentowane dokumenty stanowią własność poszczególnych podmiotów i są objęte ochroną praw autorskich. Kopiowanie ich, wykorzystywanie fragmentów oraz inne działania, wymagają zgody właściciela.

  1. Bełżyce – studium historyczno-urbanistyczne
  2. Zbiory specjalne biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie cz. 1
  3. Zbiory specjalne biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie cz. 2
  4. Karta zabytku 1959
  5. Karta zabytku 1966
  6. Szczegółowa mapa geologiczna Polski – arkusz Bełżyce
  7. Dzieje Lubelszczyzny tom 3
  8. Gazeta Świąteczna
  9. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
  10. Monografia Bełżyc – S.Jadczak