Zarząd Fundacji Zamek Bełżyce

Karolina Figura-Kanarszczuk

Prezeska Zarządu – mgr inż. ogrodnictwa AR Lublin, podyplomowe – nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od prawie 10-ciu lat związana zawodowo z rolnictwem, poprzez organizację i prowadzenie kursów dla rolników, własną działalność gospodarczą, a obecnie – zaopatrywanie rolników z terenu południowo-wschodniej Polski w materiał siewny roślin rolniczych. Pasjonatka historii i dawnych zamków, amatorsko odnawia stare meble. Ukończone kursy: “Negocjacje i perswazja w sprzedaży”, “Nowoczesne techniki sprzedaży”, “Sprzedaż relacyjna”, “Techniki sprzedaży”, “Profesjonalna obsługa klienta”. Koordynatorka projektu “Zwiększenie potencjału Fundacji Zamek Bełżyce” w ramach programu “Lubelskie Lokalnie FIO 2018”.

Marta Bieniaszewska - Fundacja Zamek Bełżyce

Marta Figura

Wiceprezeska Zarządu – absolwentka Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego UWM (kierunek – Praca Socjalna). Od 14 lat pracownik instytucji samorządowej, z czego 10 lat w kadrach. Regularnie organizuje wydarzenia kulturalne i integracyjne dla pracowników, była członkini zespołu pieśni i tańca w Pszczelej Woli. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego (Kadry i Płace) oraz “Zarządzanie funduszami strukturalnymi i prawo Unii Europejskiej”. Koordynatorka i inicjatorka projektu “Namaluj mnie! Zamek Bełżyce”, realizowanego w ramach programu “Młodzi LUBią Kulturę” w 2018r.

Darek Figura - Fundacja Zamek Bełżyce

Darek Figura

Wiceprezes Zarządu – animator kultury, trener, artysta amator. Prezes Zarządu Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – “Teatrikon”. Filolog ukraiński. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Pomysłodawca i wieloletni koordynator młodzieżowych Spotkań Teatralnych “Zwierciadła” oraz ogólnopolskiej sieci “Spotkajmy Się Teatralnie”. Koordynator lubelskiej “Nocy Kultury” w latach 2013-2014, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013 w kategorii animacja kultury, a także stypendysta Prezydenta Miasta Lublin w roku 2015. Pomysłodawca i koordynator projektu “Lokomotywy”. Współtwórca cyklu warsztatów projektowania usług (service design) pn. „Lublin Jams”. Zapalony działacz NGO, uczestnik wielu projektów animacyjnych, doświadczony w pracy z młodzieżą oraz w koordynowaniu prac projektowych. Absolwent kursu “NGO Master”, laureat Lubelskich Wyróżnień Kulturalnych “Żurawie” 2012 w kategorii Animacja Kultury, prelegent TEDxLublin 2014. W latach 2010-2015 stały współpracownik Warsztatów Kultury w Lublinie oraz współkoordynator Inkubatora Animacji Kultury – rocznego programu edukacyjnego dla animatorów kultury w Lublinie. Edukator kompetencji medialnych w ogólnopolskim projekcie “Cybernauci”, prowadzonym przez Fundację “Nowoczesna Polska”. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz Społecznej Rady Pracodawców przy Wydziale Pedagogiki UMCS Lublin.

Barbara Figura - Fundacja Zamek Bełżyce

Barbara Figura

Fundatorka i członkini Zarządu – doświadczona pedagog i nauczyciel z 30-letnim stażem. Z wykształcenia magister wychowania ekologicznego, ukończone studia podyplomowe kwalifikacyjne z zakresu nauczania informatyki, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, rachunkowości i finansów oraz kursy: m.in.: “Zarządzanie w oświacie”, “Księgowość w organizacjach”, “Grafika i projektowanie komputerowe”. Specjalizuje się w kreatywnym nauczaniu matematyki – przez okres 5 lat prowadziła Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi, w którym w pełni wykorzystywała wszystkie kwalifikacje pedagogiczne oraz zdobyła doświadczenie w pracy z lokalną społecznością (w szczególności z ludźmi niepełnosprawnymi), a także wykazała się sprawnym zarządzaniem i organizacją pracy tej placówki. Aktywna uczestniczka realizowanych w szkołach projektów oraz, poza miejscem pracy, zajęć plastycznych i teatralnych w MDK Bełżyce.

Ryszard Figura - Fundacja Zamek Bełżyce

Ryszard Figura

Fundator i od 2017 r. członek Zarządu Fundacji Zamek Bełżyce. Od roku 2011 pełni funkcję Prezesa Koła Bełżyce Związku Polskich Spadochroniarzy I Oddziału w Warszawie. Z wykształcenia magister administracji publicznej, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, gdzie zdobył wiedzę i kompetencje z zakresu m.in. prawa administracyjnego oraz podstaw działalności trzeciego sektora. Przez ostatnie 17 lat prowadził własną działalność gospodarczą produkcyjno-handlowo-usługową, a wcześniej od roku 1974 piastował kierownicze stanowiska w zakładach mleczarskich. Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnego środowiska, od 2007 roku piastuje stanowisko Sołtysa Sołectwa Bełżyce Centrum, co pozwoliło na zdobycie olbrzymiego doświadczenia w pracy na rzecz samorządu lokalnego oraz poznanie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Bełżyce. Z jego inicjatywy powstało Koło Spadochroniarzy. Członek zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, aktor amator Teatru Nasz Bełżyce.

Jan Figura - Fundacja Zamek Bełżyce

Jan Figura

Członek Zarządu – magister informatyki, były aktor Teatru Nasz i członek Towarzystwa Przyjaciół Teatru Nasz w Bełżycach, przez 5 lat współpracował z Fundacją “Teatrikon” jako webmaster. Absolwent kursu “Trener, coach, doradca”.

Rada programowa fundacji Zamek Bełżyce

Łukasz Wójtowicz

Aleksandra Iwańska-Figura

Szymon Maliborski

Łukasz Dudkowski