Szkolny Budżet Partycypacyjny w gminach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Projekt zatytułowany “Szkolny Budżet Partycypacyjny w gminach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego” ma na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży (10-19 lat) z gmin Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (LOM) w życie publiczne poprzez rozwijanie kompetencji obywatelskich i poczucia sprawstwa za pomocą mechanizmu Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych (SBP) w 25 placówkach oświatowych działających na terenie LOM. Realizujemy go w partnerstwie z Fundacją Teatrikon i Stowarzyszeniem Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt będzie realizowany od 1 marca 2024 roku do 31 października 2025 roku i zakłada przeprowadzenie pilotażowej edycji SBP, szkoleń oraz opieki animatorów dla szkół biorących udział w projekcie​​.

Harmonogram działań:

  • 22 maja 2024 r. Konferencja “Młodzi w akcji!”

Opis: Konferencja otwierająca z udziałem reprezentantów gmin, szkół, organizacji pozarządowych oraz młodzieży, mająca na celu promocję projektu i rekrutację szkół.

Program konferencji
Program konferencji (do pobrania)

Formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia przyjmujemy do 17 maja): https://forms.gle/ArfouoUX1XkB2fxq6 

  • Maj – czerwiec 2024 r. – Konkurs dla szkół – szczegóły wkrótce

Od 22 maja do 12 czerwca 2024 r. przyjmujemy wnioski szkół zainteresowanych wsparciem we wdrażaniu Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych. Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z zasadami określonymi w regulaminie oraz wnioskiem.

5 i 12 czerwca odbędą się spotkania informacyjne na ZOOM, w trakcie których wyjaśnimy, jak wypełnić wniosek oraz odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania. Zapraszamy do zgłaszania chęci wzięcia udziału w spotkaniu poprzez formularz: https://forms.gle/uTiRdXDeB51anL5a6

  • Lipiec – wrzesień 2024 r. – Szkolenia dla młodzieży, Szkolnych Zespołów Roboczych
  • Wrzesień 2024 – czerwiec 2025 r. – Realizacja Szkolnych Budżetów Obywatelskich w szkołach

Wyłonione w konkursie szkoły przeprowadzą pilotażową edycję SBP, w ramach której zostaną zrealizowane wybrane przez społeczności szkolne projekty. Otrzymają szkolenia, wsparcie animatora i budżet na realizację inicjatyw – 2000 PLN.

  • Czerwiec 2025 r. – Konferencja podsumowująca wdrażanie SBO
  • Czerwiec – październik 2025 r. – Wsparcie we wdrożeniu SBO w szkołach jako stałego mechanizmu wsparcia partycypacji uczniów i uczennic

Kontakt w sprawie projektu:
Joanna Ciesielka, j.ciesielka@teatrikon.pl

Zadanie publiczne “Szkolny Budżet Partycypacyjny w gminach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.