Zespół projektu

Marcin Piotrowski – Archeolog specjalizujący się w badaniach nad średniowieczem w Europie. Poza badaniami wykopaliskowymi, rozwija również metody prospekcji nieinwazyjnych (geofizycznych), archeologii lotniczej oraz odwiertów geologiczno-archeologicznych. Prowadził badania na ponad 40 stanowiskach archeologicznych w Polsce, we Włoszech i na Ukrainie. Autor około 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych w języku polskim, włoskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Za badania archeologiczne otrzymał nagrody: I miejsce w konkursie „Archeo Top 2011” organizowanym przez magazyn „Archeologia Żywa”. Wyróżnienie badań w Czermnie jako największego osiągnięcia polskiej archeologii w roku 2011; I miejsce w VI edycji konkursu „Travelery 2011” organizowanego przez towarzystwo „National Geographic”, w kategorii „Naukowe odkrycie roku”. W związku z odkryciem skarbów srebrnej biżuterii średniowiecznej w Czermnie nagroda „za dokonania naukowe, które pozwoliły lepiej zrozumieć świat, ludzi i kultury”.

Patrycja Piotrowska – Archeolog, projektant, grafik komputerowy specjalizująca się w komputerowych rekonstrukcjach (również realistycznych) zabytkowej architektury i wnętrz. Prowadziła badania archeologiczne na kilku stanowiskach w Polsce, we Włoszech oraz na Ukrainie i brała udział w kilkudziesięciu pracach archeologicznych w tych krajach. Autorka kilku publikacji naukowych i kilkudziesięciu projektów graficznych.

dr Hubert Mącik – historyk sztuki i prawnik, regionalista. Zajmuje się naukowo urbanistyką nowożytną oraz architekturą sakralną XVII-XX w. Były Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie, interesuje się głównie historią Lublina i Lubelszczyzny, w szczególności historią architektury i urbanistyki.

dr Dominik Szulc – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (specjalność historia średniowieczna i wczesnonowożytna), pracujący w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Kraśnickiego.

Darek Figura – wiceprezes Zarządu Fundacji Zamek Bełżyce, animator kultury, trener, artysta amator. Prezes Zarządu Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – “Teatrikon”. Filolog ukraiński. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Pomysłodawca i wieloletni koordynator młodzieżowych Spotkań Teatralnych “Zwierciadła” oraz ogólnopolskiej sieci Spotkajmy Się Teatralnie. Koordynator Nocy Kultury w latach 2013-2014, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013 i 2019 w kategorii animacja kultury i stypendysta Prezydenta Miasta Lublin w 2015. Zapalony działacz NGO, uczestnik wielu projektów animacyjnych, doświadczony w pracy z młodzieżą oraz w koordynowaniu prac projektowych.

Karolina Figura-Kanarszczuk – Prezeska Zarządu Fundacji Zamek Bełżyce, mgr.inż. Ogrodnictwa AR Lublin, podyplomowe- Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od prawie 10ciu lat związana zawodowo z rolnictwem – poprzez organizację i prowadzenie kursów dla rolników, własną działalność gospodarczą, obecnie -zaopatrywanie rolników z terenu południowo-wschodniej Polski w materiał siewny roślin rolniczych. Pasjonatka historii i dawnych zamków, amatorsko odnawia stare meble. Ukończone kursy – Negocjacje i perswazja w sprzedaży, Nowoczesne techniki sprzedaży, Sprzedaż relacyjna ,Techniki sprzedaży, Profesjonalna obsługa klienta. Koordynatorka projektu „Zwiększenie potencjału Fundacji Zamek Bełżyce” w ramach Lubelskie Lokalnie FIO 2018 oraz “Sztuka dialogu polsko-żydowskiego” finansowanego ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny..

Marta Figura – Wiceprezeska Zarządu Fundacji Zamek Bełżyce, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego UWM (kierunek praca socjalna), od kilkunastu lat pracownik instytucji samorządowej z czego ponad 10 lat w kadrach, regularnie organizuje wydarzenia kulturalne i integracyjne dla pracowników, była członkini zespołu pieśni i tańca w Pszczelej Woli. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego (kadry i płace) oraz “Zarządzanie funduszami strukturalnymi i prawo Unii Europejskiej”. Koordynatorka i inicjatorka projektu „Namaluj mnie! Zamek Bełżyce” oraz “Bełżyckie dzieje (się!) realizowanych w ramach programu Młodzi LUBią Kulturę w 2018 i 2020 r.

Zespół wolontariuszy:

  • Agnieszka Plewik
  • Emilia Rumińska
  • Sławomir Kanarszczuk
  • Dorota Anasiewicz
  • Aleksandra Iwańska-Figura
  • Irena Posuniak
  • Natalia Dubiel
  • Rafał Żuchnik
  • Klaudia Sidor
  • Olga Paździór